Naerusuu lasteaia väärtuspaketi loovad meie väärtused ja  põhimõtted, meie kogukond ja teod:

Kõigi meie väärtuste keskmeks on laps ja isiksuse kujunemine, laste ja töötajate heaolu.

Me tahame, et meid tuntakse kui:

Hea väike turvaline lastead, kuhu tulevad rõõmuga lapsed ja täiskasvanud.

Meie missioon:

Toetada last tema arengus sel moel, et temast kasvaks õnnelik, hooliv ja iseseisev inimene, kes väärtustab ennast ja teisi.

Me oleme rahul, kui kogu lasteaiapere (väikesed ja suured) saavad öelda:

LASTEAEDA TULEN MA NAERUSUU JA LAULUGA

Meie põhiväärtused on:

HOOLIVUSoleme suhetes ausad, sallivad ja abivalmid. Oleme hoolivad enda ja teiste vastu, ning märkame head enda ümber.

KOOSTÖÖS on kergem liikuda eesmärgini. Koostöö on üksmeel, enesekontroll, paindlikkus, usaldus ja vastutus lasteaia töötajate, lastevanemate ja laste vahel. Koos oleme tugevamad.

TASAKAAL – on töötamine südamega ja pühendumusega väärtustades aega, tervislikke eluviise ning oskust puhata. Tasakaal on tarkus olla professionaalne väärtustades sealjuures huumorit, olla siiras ja õnnelik. Tasakaal on hoida esivanemate pärandit, samas olla innovatiivne.

MEIE LASTEAIA LAUL


KESET LINNA SUURED MAJAD
NENDE VAHEL PARAS PLATS.
PLATSIL MAJA, MIDA VAJAB
PÄEVAL MÕNIKÜMMEND LAST.
:,: LASTEAEDA TULEN MA,
NAERUSUU JA LAULUGA. :,:
HOMMIKUL SEE TORE MAJA
OOTAB LAPSI KODUTEELT.
TERVITAB SIND ÕPETAJA
SÕBRALIK ON MEIE MEEL.
:,:LASTEAEDA TULEN MA,
NAERUSUU JA LAULUGA:,:
MAJA VÄIKE, AGA ARMAS,
VÄLJAST VEIDI VÄSINUD.
MÄNGIMAS SIIN NÕNDA KÄRMED,
RÕÕMSAD POISID, TÜDRUKUD.
:,:LASTEAEDA TULEN MA,
NAERUSUU JA LAULUGA:,: