MEIE VÄÄRTUSTAME

Kõigi meie väärtuste keskmeks on laps ja isiksuse kujunemine, laste ja töötajate heaolu.

Pühendumine

Pühendumine on töötamine südamega, armastusega. See on rõõmuga tööletulemine, leidlikkus tunnustamisel. Pühendumine on sihikindlus, järjepidevus, mis tagab nii lastele kui töötajatele elus kindlustunde.

Koostöö

Koostöös on kergem liikuda eesmärgini. Koostöö on üksmeel, enesekontroll, paindlikkus, usaldus ja vastutus lasteaia töötajate, lastevanemate ja laste vahel. Koos oleme tugevamad.

Tarkus

Oskus teisi õpetades ka ise õppida ja areneda, see on teadmiste ja elukogemuste summa. Tarkus on olla salliv ja tolerantne, oskus toetada ja märgata loovust. Tarkus on väärtustada huumorit, olla siiras ja õnnelik. Tarkus on hoida esivanemate pärandit, samas olla innovatiivne.

MEIE LASTEAIA LAUL


KESET LINNA SUURED MAJAD
NENDE VAHEL PARAS PLATS.
PLATSIL MAJA, MIDA VAJAB
PÄEVAL MÕNIKÜMMEND LAST.
:,: LASTEAEDA TULEN MA,
NAERUSUU JA LAULUGA. :,:
HOMMIKUL SEE TORE MAJA
OOTAB LAPSI KODUTEELT.
TERVITAB SIND ÕPETAJA
SÕBRALIK ON MEIE MEEL.
:,:LASTEAEDA TULEN MA,
NAERUSUU JA LAULUGA:,:
MAJA VÄIKE, AGA ARMAS,
VÄLJAST VEIDI VÄSINUD.
MÄNGIMAS SIIN NÕNDA KÄRMED,
RÕÕMSAD POISID, TÜDRUKUD.
:,:LASTEAEDA TULEN MA,
NAERUSUU JA LAULUGA:,: