Lasteaia nõukogu:

Marliin Haamer – nõukogu esimees, lastevanemate esindaja
Tiia Leppik – lasteaia direktor
Marianne Artus – pedagoogide esindaja
Johannes Kaju – pidaja esindaja
Siiri Rannama- kogukonna esindaja

Lastevanemate nõukogu:

Marliin Haamer – nõukogu esimees, Sipsiku rühma esindaja
Triinu Lillepärg – Kakukese rühma esindaja
Bret Paas – Pipi rühma esindaja
Piia Järveots – Puhhi rühma esindaja