Lasteaia nõukogu:

ANNELI MEISTERSON – kogukonna esindaja

MARIANNE ARTUS –  pedagoogide esindaja

ANNELI AST – lastevanemate esindaja

TIIA LEPPIK – lasteaia direktor

JOHANNES KAJU – pidaja esindaja

Lastevanemate esindus:

ANNELI AST – Puhhi rühma esindaja

RENATE PIHL – Sipsiku rühma esindaja

MERILI RÜÜTEL – Pipi rühma esindaja

KRÕÕT ROHUMÄGI – Kakuskese rühma esindaja