Kesklinna Eralasteaed Naerusuu nõukogu koosseis:

Johannes Kaju – pidaja esindaja

Siret Liiv – personali esindaja

lapsevanemate esindaja

Anneli Meisterson – kogukonna esindaja

Tiia Leppik – juhtkonna esindaja

Lastevanemate esindus

Puhhi rühma ja mängurühma esindaja

Pipi rühma esindaja

Sipsiku rühma esindaja