Kesklinna Eralasteaed Naerusuu nõukogu koosseis:

Tiia Leppik – pidaja esindaja

Siret Liiv – direktor

personali esindaja

lapsevanemate esindaja

kogukonna esindaja