Kesklinna Eralasteaed Naerusuu nõukogu koosseis:

Johannes Kaju – pidaja esindaja

Siret Liiv – personali esindaja

Kadi Nellis – lapsevanemate esindaja

Anneli Meisterson – kogukonna esindaja

Tiia Leppik – juhtkonna esindaja

Rühmade esindajad:

Sille Sarapuu – Puhhi rühma ja mängurühma esindaja

Bret Paas – Pipi rühma esindaja

Kadi Nellis – Sipsiku rühma esindaja