Kesklinna Eralasteaed Naerusuu sooviavalduse lapse lasteaeda tulekuks saab esitada siin.

Enne avalduse esitamist palun tutvuda lasteaia kodukorraga.

Kesklinna Eralasteaed Naerusuu õppemaks 2020/2021 õppeaastal on 60.- eurot

Lasteaia toidupäeva maksumus on  2.- eurot.