Kesklinna Eralasteaed Naerusuu sooviavalduse lapse lasteaeda tulekuks saab esitada siin.

Enne avalduse esitamist palun tutvuda lasteaia kodukorraga.

Kesklinna Eralasteaed Naerusuu õppemaks 2023/2024 õppeaastal on 60.- eurot

Õppemaksu doteerib Saaremaa Vallavalitsus, lapsevanemale jääb tasuda sama summa, mis Kuressaare munitsipaallasteaedades.

Lasteaia toidupäeva maksumus on  2,50 eurot.