Võtame avaldusi 2018/2019 õppeaastaks

Meie lasteaiaperega liitumiseks toimida järgnevalt:

1. Võta ühendust lasteaia direktoriga:

tel. 4556187 või naerusuu@oesel.edu.ee

2. Lepime kokku lasteaiaga tutvumise ja vestluse aja.

3. Kui soov on endine, siis küsi direktorilt avalduse blankett.

4. Too täidetud avaldus lasteaeda, nii oled saanud lapse lasteaia järjekorda.

5. Lõplik laste nimekiri  kinnitatakse enne puhkust juuni lõpus.

Tähtis on teada, et:

* lasteaeda saame vastu võtta vaid niipalju lapsi, kui kooli läheb  ja kehtib reegel, kes ees –  see sees. Kuid eelisjärjekorras on lapsed, kelle õde või vend on praegu või on olnud varem meie lasteaiapere liikmed. Aga ka neil vajalik aegsasti avaldus esitada.

* lasteaia lahtiste uste päev on maikuus

* lasteaia õppemaks on 55.- eurot

* lasteaia toidupäeva maksumus on 1,85 eurot sõimerühmas ja 2.- eurot aiarühmas.